Help us improve this section of the site. Can we get your feedback? Click here

版本

世界发展指标

(Mapping purpose)
(Mapping purpose)


以拖拉方式重新排序千位数后用逗号隔开

格式序列Customize Report

Use this option to create WDI, IDS Online tables etc.,

标题
字体样式 字体类型
字体颜色 字体大小
水平对齐

简介
字体样式 字体类型
字体颜色 字体大小
水平对齐
应用更改

将代码复制到您的站点

报告的永久链接

与朋友分享

Facebook 推特 Google +

请登录保存报告。


与其他数据银行用户分享
Snapshot Save


清除 保存
« »
» »
Popular Indicators
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
阿富汗20,779,957.021,606,992.022,600,774.023,680,871.024,726,689.025,654,274.026,433,058.027,100,542.027,722,281.028,394,806.029,185,511.030,117,411.031,161,378.032,269,592.033,370,804.034,413,603.0
阿尔巴尼亚3,089,027.03,060,173.03,051,010.03,039,616.03,026,939.03,011,487.02,992,547.02,970,017.02,947,314.02,927,519.02,913,021.02,905,195.02,900,401.02,895,092.02,889,104.02,880,703.0
阿尔及利亚31,042,238.031,451,513.031,855,110.032,264,159.032,692,153.033,149,720.033,641,007.034,166,976.034,730,604.035,333,882.035,977,451.036,661,438.037,383,899.038,140,135.038,923,688.039,728,020.0
美属萨摩亚57,816.058,496.059,077.059,495.059,684.059,557.059,109.058,367.057,490.056,675.056,084.055,755.055,669.055,717.055,791.055,806.0
安道尔共和国65,390.067,344.070,048.073,180.076,250.078,871.080,995.082,682.083,860.084,461.084,454.083,748.082,427.080,770.079,213.077,993.0
安哥拉16,395,477.016,945,753.017,519,418.018,121,477.018,758,138.019,433,604.020,149,905.020,905,360.021,695,636.022,514,275.023,356,247.024,220,660.025,107,925.026,015,786.026,941,773.027,884,380.0
安提瓜和巴布达76,007.077,212.078,298.079,311.080,347.081,462.082,715.084,029.085,394.086,743.088,030.089,250.090,407.091,510.092,562.093,571.0
阿根廷36,870,796.037,275,644.037,681,743.038,087,866.038,491,970.038,892,924.039,289,876.039,684,303.040,080,159.040,482,786.040,788,453.041,261,490.041,733,271.042,202,935.042,669,500.043,131,966.0
亚美尼亚3,069,597.03,050,686.03,033,976.03,017,938.03,000,715.02,981,262.02,958,301.02,932,615.02,907,615.02,888,094.02,877,314.02,876,536.02,884,239.02,897,593.02,912,403.02,925,559.0
阿鲁巴90,866.092,892.094,992.097,016.098,744.0100,028.0100,830.0101,226.0101,362.0101,452.0101,665.0102,050.0102,565.0103,165.0103,776.0104,339.0
澳大利亚19,153,000.019,413,000.019,651,400.019,895,400.020,127,400.020,394,800.020,697,900.020,827,600.021,249,200.021,691,700.022,031,750.022,340,024.022,733,465.023,128,129.023,475,686.023,815,995.0
奥地利8,011,566.08,042,293.08,081,957.08,121,423.08,171,966.08,227,829.08,268,641.08,295,487.08,321,496.08,343,323.08,363,404.08,391,643.08,429,991.08,479,823.08,546,356.08,642,699.0
阿塞拜疆8,048,600.08,111,200.08,171,950.08,234,100.08,306,500.08,391,850.08,484,550.08,581,300.08,763,400.08,947,243.09,054,332.09,173,082.09,295,784.09,416,801.09,535,079.09,649,341.0
巴哈马298,045.0302,618.0307,657.0313,123.0318,893.0324,848.0331,032.0337,387.0343,680.0349,600.0354,936.0359,583.0363,581.0367,162.0370,625.0374,200.0
巴林664,610.0697,550.0735,140.0778,708.0829,846.0889,157.0958,423.01,035,924.01,114,645.01,185,075.01,240,864.01,278,153.01,299,942.01,315,029.01,336,073.01,371,853.0
孟加拉国127,657,862.0130,088,709.0132,478,077.0134,791,598.0136,986,429.0139,035,505.0140,921,154.0142,660,381.0144,304,164.0145,924,795.0147,575,433.0149,273,134.0151,005,733.0152,761,413.0154,517,385.0156,256,287.0
巴巴多斯271,511.0272,494.0273,423.0274,331.0275,283.0276,320.0277,475.0278,701.0279,946.0281,107.0282,131.0282,987.0283,698.0284,294.0284,825.0285,327.0
白俄罗斯9,979,610.09,928,549.09,865,548.09,796,749.09,730,146.09,663,915.09,604,924.09,560,953.09,527,985.09,506,765.09,490,583.09,473,172.09,464,495.09,465,997.09,474,511.09,489,616.0
比利时10,251,250.010,286,570.010,332,785.010,376,133.010,421,137.010,478,617.010,547,958.010,625,700.010,709,973.010,796,493.010,895,586.011,038,264.011,106,932.011,159,407.011,209,057.011,274,196.0
伯利兹247,310.0255,068.0262,387.0269,428.0276,516.0283,798.0291,338.0299,031.0306,822.0314,655.0322,465.0330,236.0338,001.0345,707.0353,366.0360,926.0
贝宁6,865,946.07,076,728.07,295,400.07,520,556.07,750,003.07,982,223.08,216,893.08,454,790.08,696,915.08,944,713.09,199,254.09,460,829.09,729,254.010,004,594.010,286,839.010,575,962.0
百慕大61,833.062,504.062,912.063,325.063,740.064,154.064,523.064,888.065,273.065,636.065,124.064,564.064,798.065,001.065,138.065,237.0
不丹591,014.0603,643.0616,025.0627,840.0638,809.0648,744.0657,404.0664,873.0671,611.0678,329.0685,502.0693,297.0701,582.0710,235.0719,053.0727,885.0
玻利维亚8,418,270.08,580,244.08,742,822.08,905,820.09,069,044.09,232,301.09,395,449.09,558,438.09,721,457.09,884,790.010,048,597.010,212,951.010,377,677.010,542,375.010,706,517.010,869,732.0
波斯尼亚和黑塞哥维那3,751,176.03,755,514.03,759,389.03,762,179.03,764,194.03,765,332.03,765,422.03,762,791.03,754,261.03,735,945.03,705,478.03,661,173.03,604,972.03,542,598.03,482,106.03,429,362.0
博茨瓦纳1,643,333.01,674,674.01,704,637.01,734,387.01,765,533.01,799,077.01,835,911.01,875,458.01,915,636.01,953,495.01,987,106.02,015,406.02,039,551.02,062,551.02,088,619.02,120,716.0
巴西174,790,339.0177,196,051.0179,537,523.0181,809,244.0184,006,479.0186,127,108.0188,167,353.0190,130,445.0192,030,362.0193,886,505.0195,713,637.0197,514,541.0199,287,292.0201,035,904.0202,763,744.0204,471,759.0
英屬維爾京群島20,313.020,675.021,128.021,674.022,329.023,106.024,022.025,050.026,096.027,035.027,796.028,326.028,654.028,850.028,985.029,148.0
文莱达鲁萨兰国333,166.0340,037.0346,777.0353,295.0359,434.0365,112.0370,262.0374,967.0379,418.0383,902.0388,634.0393,687.0398,997.0404,414.0409,778.0414,914.0
保加利亚8,170,172.08,009,142.07,837,161.07,775,327.07,716,860.07,658,972.07,601,022.07,545,338.07,492,561.07,444,443.07,395,599.07,348,328.07,305,888.07,265,115.07,223,938.07,177,991.0
布基纳法索11,607,951.011,944,589.012,293,097.012,654,624.013,030,576.013,421,935.013,829,173.014,252,029.014,689,725.015,141,098.015,605,211.016,081,915.016,571,252.017,072,791.017,586,029.018,110,616.0
布隆迪6,378,871.06,525,546.06,704,118.06,909,161.07,131,688.07,364,857.07,607,850.07,862,226.08,126,104.08,397,661.08,675,606.08,958,406.09,245,992.09,540,302.09,844,301.010,160,034.0
佛得角428,178.0435,701.0442,955.0449,925.0456,619.0463,034.0469,171.0475,067.0480,846.0486,667.0492,644.0498,858.0505,241.0511,740.0518,276.0524,740.0
柬埔寨12,155,241.012,405,411.012,637,719.012,856,171.013,066,475.013,273,355.013,477,705.013,679,953.013,883,835.014,093,605.014,312,205.014,541,421.014,780,454.015,026,330.015,274,506.015,521,435.0
喀麦隆15,513,944.015,928,910.016,357,605.016,800,869.017,259,322.017,733,408.018,223,677.018,730,283.019,252,674.019,789,922.020,341,236.020,906,392.021,485,267.022,077,300.022,681,853.023,298,376.0
加拿大30,685,730.031,020,902.031,360,079.031,644,028.031,940,655.032,243,753.032,571,174.032,889,025.033,247,118.033,628,895.034,004,889.034,339,328.034,714,222.035,082,954.035,437,435.035,702,908.0
开曼群岛42,305.043,934.045,347.046,624.047,899.049,261.050,729.052,280.053,835.055,321.056,672.057,877.058,963.059,933.060,848.061,721.0
中非共和国3,640,421.03,722,016.03,802,129.03,881,185.03,959,883.04,038,380.04,118,075.04,198,004.04,273,368.04,337,623.04,386,765.04,418,639.04,436,411.04,447,945.04,464,171.04,493,171.0
乍得8,355,654.08,678,049.09,019,226.09,373,913.09,734,761.010,096,630.010,457,122.010,818,031.011,183,589.011,560,142.011,952,134.012,360,986.012,784,748.013,220,433.013,663,562.014,110,971.0
海峡群岛148,439.0149,097.0149,591.0150,070.0150,722.0151,674.0152,999.0154,644.0156,441.0158,187.0159,718.0160,990.0162,051.0163,039.0164,107.0165,387.0
智利15,342,350.015,516,112.015,684,413.015,849,649.016,014,972.016,182,713.016,354,507.016,530,201.016,708,255.016,886,184.017,062,531.017,233,584.017,400,359.017,571,511.017,758,969.017,969,356.0
中国1,262,645,000.01,271,850,000.01,280,400,000.01,288,400,000.01,296,075,000.01,303,720,000.01,311,020,000.01,317,885,000.01,324,655,000.01,331,260,000.01,337,705,000.01,344,130,000.01,350,695,000.01,357,380,000.01,364,270,000.01,371,220,000.0
哥伦比亚39,629,965.040,255,956.040,875,363.041,483,872.042,075,953.042,647,731.043,200,901.043,737,512.044,254,972.044,750,054.045,222,699.045,662,747.046,075,721.046,495,492.046,967,706.047,520,667.0
科摩罗542,358.0555,895.0569,480.0583,213.0597,230.0611,625.0626,427.0641,624.0657,227.0673,251.0689,696.0706,578.0723,865.0741,511.0759,390.0777,435.0
刚果(金)47,105,830.048,428,534.049,871,670.051,425,583.053,068,869.054,785,894.056,578,046.058,453,687.060,411,195.062,448,572.064,563,853.066,755,151.069,020,749.071,358,804.073,767,445.076,244,532.0
刚果(布)3,127,420.03,217,930.03,310,376.03,406,915.03,510,468.03,622,775.03,745,143.03,876,123.04,011,487.04,145,400.04,273,738.04,394,842.04,510,197.04,622,757.04,736,965.04,856,093.0
哥斯达黎加3,962,369.04,034,074.04,100,922.04,164,053.04,225,156.04,285,504.04,345,421.04,404,626.04,463,123.04,520,739.04,577,371.04,633,086.04,688,003.04,742,111.04,795,390.04,847,805.0
科特迪瓦16,454,660.016,853,027.017,231,539.017,599,613.017,970,493.018,354,513.018,754,914.019,171,250.019,605,568.020,059,147.020,532,944.021,028,652.021,547,188.022,087,506.022,647,672.023,226,148.0
克罗地亚4,468,302.04,299,642.04,302,174.04,303,399.04,304,600.04,310,145.04,311,159.04,310,217.04,309,705.04,305,181.04,295,427.04,280,622.04,267,558.04,255,689.04,238,389.04,203,604.0
古巴11,126,423.011,164,676.011,199,664.011,229,185.011,250,369.011,261,586.011,261,241.011,251,117.011,236,975.011,226,711.011,225,833.011,236,671.011,257,112.011,282,722.011,306,909.011,324,777.0
来源: 世界发展指标.点击一个元数据图标获得原始来源信息
Selections have been modified. Click on "Apply Changes" at any time to refresh the report with the changes made. Otherwise, click on "Cancel" to go back to previous selections.
取消 应用更改
请登录后保存。

Kindly choose an option and press OK to continue

WB Staff Login Public Login


关闭 OK

帮助/反馈(English)


加载中